Schulzentrum SII Utbremen

Schulzentrum SII Utbremen aus Bremen

Andreas-Gordon-Schule

Andreas-Gordon-Schule in Erfurt

Meinert-Johannsen-Schule

Meinert-Johannsen-Schule in Elmshorn

Ludwig-Erhard-Schule

Ludwig-Erhard-Schule in Kiel

Friedrich-Ebert-Schule

Friedrich-Ebert-Schule in Wiesbaden

Gewerbeschule I in Lübeck